ROCA


V roku 2007 skupina Roca Group definovala svoju strategickú víziu budúcnosti a po procese vnútornej premeny sa zamerala na dosiahnutie jej cieľov. Proces zmeny nazvaný Vízie 2020 (V2020) zahŕňa všetky oblasti aktivít skupiny Roca. Vízia 2020 zakladá svoju filozofiu na rade aktivít zameraných z pozície lídra trhu na vizualizáciu, definovanie a tvorbu toho, ako by mala kúpeľňa budúcnosti vyzerať.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa spoločnosť Roca dôkladne pozrela na rad problémov z mnohých hľadísk, vedeckých, sociálnych i ekonomických, s cieľom predvídať zmenu a zvyky našej spoločnosti. To nám umožňuje poskytnúť zákazníkom nové riešenia pre hygienu, relaxáciu i wellness, ktoré sú odozvou ich potrieb, bez ohľadu na spolupatričnosť k rôznym kultúram alebo spoločnostiam.

Navyše V2020 kladie veľký dôraz na neustálu inováciu nie iba z hľadiska zlepšovania účinnosti procesu alebo technológie, ale iz hľadiska dokonalého komfortu pre užívateľa: vyššej kvality výrobku, nových funkcií, inovačných materiálov vrátane ich lepšie údržby. Len tak sa stanú dôležitým meradlom hodnoty a kvality kúpeľne v súčasnej spoločnosti. Len tak si udrží pevnú vedúcu pozíciu na trhu.

Kúpeľňové štúdio AQUATICA® ako obchodný partner firmy ROCA vám môže ponúknuť výhodné ceny aj pre ďalší predaj. Ak ste obchodná, stavebná alebo montážna firma, neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si výhodné obchodné podmienky.

Na stiahnutie: ROCA_katalog_2019-2020.pdf